Uzman Klinik Psikolog Alara Köksal

Alara Köksal, lise eğitimini Ordu’da Özel Ordu Koleji’nde tamamladıktan sonra İstanbul Beykent Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Üsküdar Üniversitesi’nde yüksek lisansa başlamış ve uzmanlığını Klinik Psikoloji(tezli) üzerine tamamlamıştır.

Lisans süresi boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi ve Tanju Sürmeli Özel Yaşam ve Sağlık Polikliniği'nde staj yapan Alara Köksal aynı zamanda birçok Ulusal Kongreye ve seminerlere katılmakla birlikte ,3 sene boyunca Beykent Üniversitesi Psikoloji Kulübü'nde asil üye olarak görev almıştır.

Yüksek Lisans süresi boyunca NP Feneryolu Kliniği ve NP İstanbul Beyin Hastanesi’nde staj yapmıştır.

Uzmanlık tezini ‘2. Trimesterdeki Gebelerin Cinsel Doyumları ve Benlik Saygısının İncelenmesi’ üzerine tamamlamıştır.

Bu sırada; Bilişsel Davranışçı Terapi(BDT) eğitimi, Psikodrama eğitimi, Cinsel Terapi, Aile ve Çift Terapisi eğitimi ve Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme(EMDR) terapisini tamamlamakla birlikte halen birçok sertifika programlarına katılmaya devam ediyor ve kendini geliştirmeyi sürdürmektedir.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve EMDR Türkiye Derneği üyesidir.

Çalıştığı alanlar; Cinsel Terapi, Aile ve Çift Terapisi ve Yetişkin Psikoterapisi'dir.