Uzman Klinik Psikolog Hande Korkmaz

Eğitim hayatıma anaokulundan üniversiteye kadar Ordu Özel Altaş Koleji’nde tamamladıktan sonra daha ilkokul sıralarında hayalini kurduğum mesleğimin eğitimini almak için İstanbul’a geldim. Bahçeşehir Üniversitesi’nde burslu eğitim hakkı kazanarak ingilizce psikoloji bölümünden başarıyla mezun oldum. Lisans eğitimim sırasında henüz psikolog adayı bir öğrenciyken mesleki gelişimim açısından önemli gördüğüm bir çok seminer ve konferansa katıldım. Medical park Hastanesi ve çeşitli danışmanlık merkezlerinde gönüllü stajlar yaptım. Eğitimime ara vermeden Üsküdar Üniversitesi klinik psikoloji programında yüksek lisansa başlayarak "16-24 yaş arası öğrencilerin yoğun ve bağımlı internet kullanımı ile sosyal görünüş kaygıları arasındaki ilişki” konulu tez çalışmamla uzmanlığımı aldım.

Yüksek lisans çalışmalarım kapsamında NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde bilimsel verilerin saha pratiğiyle de desteklendiği modern bir öğrenim ortamında alkol ve madde kullanım bozuklukları, psikoz gruplarıyla ergoterapi çalışmaları, grup terapileri ve vizit gözlemlerini yürüttüm. Ayrıca, Türkiye’nin en iyi ruh sağlığı uzmanlarından aldığım süpervizyonlarla ilk terapilerimi yürütüp etik ilkelere bağlı mesleğimi icra etme şansını yakaladım.

Halen, mezunu olduğum Bahçeşehir Üniversitesi’nin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin uzman psikoloğu olarak, Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık faaliyetlerini yürütmekte aynı zamanda Eğitim Bilimleri Fakültesi psikolojik danışmanlık ve rehberlik doktora programına devam etmekteyim. Ağırlıklı olarak sınav kaygısı, ders başarısı ve motivasyon, davranış sorunları, ilişki problemleri, kimlik bocalaması, sosyal uyum problemleri, Internet-bilgisayar bağımlılığı, öğrenme bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon sorunları, depresyon ve panik bozukluklar gibi konularda danışan görmekteyim.

Meslek hayatımda hedeflerimi üç ana başlık altında toplayabilirim. İlki danışan görerek toplumsal ruh sağlığımızın iyileşmesine katkı sağlamaktır. İkincisi akademik çalışmalarımla psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanlarında uluslararası araştırma ve projeler geliştirmek ve evrensel bilme katkı sağlamaktır. Üçüncüsü ise çeşitli platformlarda eğitimler düzenleyerek bilgi ve tecrübelerimi aktarmak ve alana nice iyi yetişmiş ruh sağlığı çalışanları kazandırmaktır.

Katıldığı Eğitim ve Seminerler

 • Akay, S., Korkmaz, H., & Arica, N., (2018). ' Otokodlayıcılarla Anketlerin Bilişsel Analizi '. 26. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulama Kurultayı.
 • Psikoterapi ilişkisi ve klinik görüşme teknikleri
 • Meslek etiği
 • Psikopatolojik değerlendirme
 • Psikolojik değerlendirme (testler): Bilişsel ve kişilik boyutları
 • Psikoterapi (psikoanalitik/psikodinamik, bilişsel-davranışçı, hümanistik ve grup)
 • Araştırma yöntemleri
 • Minnesota Çokyönlü Kişilik Envanteri(MMPI)
 • Aile ve Çift Terapisi Eğitimi (Cised)
 • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV (Türk Psikologlar Derneği)
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi ( Gelişimsel Çocuk Nöroloji Derneği)
 • Objektif Testler Eğitimi: Minnesota Çokyönlü Kişilik Envanteri(MMPI), Draw A Person. Danver Gelişim testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi ,Gessel Gelişim Testi, Alexander Zeka Testi, Porteus Labirenti Zeka Testi, Cattell 2A Zeka Testi, Cattell 3A Zeka Testi, GOOD ENOUGH- HARRİS Bir insan Çiz Testi, Bender Gestalt Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi