Cinsel Terapi Alara Köksal

Yetişkinlere Uygulanan Testler

 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
 • Rorschach Testi
 • Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Beck-Kaygı Ölçeği
 • Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HAM-A)
 • Duygudurum Bozuklukları Ölçeği (MDQ)
 • Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği
 • Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği
 • Bireysel ve Sosyal Performan Ölçeği
 • Panik Bozukluğu Şiddeti Ölçeği
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği